Web: www.businessassistant.eu

E-mail: office@businessassistant.eu

Tel.: +421907354862

Obchodné meno / Comp. name: Elevate s.r.o.

Adresa / Address: Štúrova 1920/50; 968 01 Nová Baňa; Slovakia

ID/IČO: 51137691 TAX ID/DIČ: 2120610954 VAT: SK2120610954 (neplatí pre Slovensko)

 

 

Zásady ochrany osobných údajov/ Personal data protection policies